آزمایش کشت قارچ

آزمایش کشت قارچ

/
آزمایش کشت قارچ به تشخیص عفونت‌های قارچی گفته می‌شود. این آزمایش…
پاتولوژی پوست

پاتولوژی پوست

/
پاتولوژی پوست یا درما پاتولوژی (Dermatopathology) یکی از تخصص‌های پاتولوژی …
سیتولوژی

سیتولوژی یا ارزیابی سیتولوژیک

/
سیتولوژی ، تجزیه و تحلیل سلول‌های بدن در زیر میکروسکوپ است. ای…
پاتولوژی دیجیتال

پاتولوژی دیجیتال

/
پاتولوژی دیجیتال شامل جمع آوری ، مدیریت ، اشتراک و تفسیر اط…

هیستوپاتولوژی

/
هیستوپاتولوژی (یا هیستولوژی) شامل بررسی نمونه‌های کامل بافت ز…
بیوپسی مایع

بیوپسی مایع چیست؟

/
بیوپسی مایع یا نمونه برداری مایع یک روش غیرتهاجمی برای پزشک…
واکسن HPV

واکسن HPV ویروس پاپیلومای انسانی

/
مطالبی که در این مقاله در مورد واکسیناسیون و واکسن HPV می‌خوانیم عبارت است از…
کولپوسکوپی

بررسی نتیجه کولپوسکوپی

/
نتیجه کولپوسکوپی به شما می گوید که تشخیص متخصص (کولپوسکوپیست) …

اهمیت تخصص در آزمایشگاه پاتولوژی

/
دقت و کامل بودن گزارش آزمایشگاه پاتولوژی (آسیب شناسی) برای تشخیص دقیق و تص…