نوشته‌ها

سرطان خانوادگی

تشخیص سندرم سرطان خانوادگی

/
همانطوریکه در بخش معرفی سندرم سرطان خانوادگی گفته شد علت سرطان می…

اهمیت تخصص در آزمایشگاه پاتولوژی

/
دقت و کامل بودن گزارش آزمایشگاه پاتولوژی (آسیب شناسی) برای تشخیص دقیق و تص…
تشخیص سرطان کبد

روش تشخیص سرطان کبد

/
سرطان هپاتوسلولار یا سرطان کبد با آزمایشات معمول خون قاب…
گزارش پاتولوژی

گزارش پاتولوژی چیست؟

/
گزارش پاتولوژی (جواب آزمایش پاتولوژی) یک سند پزشکی است که توسط یک پا…