نوشته‌ها

آزمایش غربالگری سه ماهه دوم

آزمایش غربالگری سه ماهه دوم

/
زنانى که در باردارى‏‌هاى قبلى داراى فرزند مبتلا به سندرم…
آزمایش غربالگری ۳ ماهه اول بارداری

آزمایش غربالگری ۳ ماهه اول بارداری

/
آزمایش غربالگری شما بعنوان والدین فرزندتان شاید بخواهید با انج…
آزمایش غربالگری نوزاد چیست

آزمایش غربالگری چیست؟

/
آزمایش غربالگری بین روز سوم ( پس از ۷۲ ساعت تغذیه با شیر مادر)…