نظر سنجی

آیا از نحوه ی برخورد پرسنل پذیرش راضی هستید و راهنمایی لازم قبل از انجام آزمایش را به شما میدهند؟
آیا از نحوه ی برخورد پرسنل نمونه گیری راضی هستید و آنها را در کار خود متبحر میبینید؟
آیا از فضای نمونه گیری ،نظافت و سرویس های بهداشتی راضی هستید؟
آیا مدت انتظار شما در پذیرش،نمونه گیری و جوابدهی مطلوب میباشد؟
آیا آزمایشگاه مایسا را به دوستان خود معرفی میکنید؟