نوشته‌ها

اتوپسی (autopsy) یا معاینه پس از مرگ به کالبد شکافی نیز معروف است

اتوپسی چیست؟

/
اتوپسی (autopsy) یا معاینه پس از مرگ به کالبد شکافی نیز معروف …
پاتولوژی دیجیتال

پاتولوژی دیجیتال

/
پاتولوژی دیجیتال شامل جمع آوری ، مدیریت ، اشتراک و تفسیر اط…

هیستوپاتولوژی

/
هیستوپاتولوژی (یا هیستولوژی) شامل بررسی نمونه‌های کامل بافت ز…
انواع پاتولوژی

انواع پاتولوژی

/
کلمه "پاتولوژی یا آسیب شناسی" به معنای مطالعه فرایندهای بیماری است. …
گزارش پاتولوژی

گزارش پاتولوژی چیست؟

/
گزارش پاتولوژی (جواب آزمایش پاتولوژی) یک سند پزشکی است که توسط یک پا…