نوشته‌ها

آزمایش GBS

استرپتوکوک گروه B و بارداری

/
استرپتوکوک گروه B چیست؟ استرپتوکوک گروه B نوعی باکتری است که اغ…