نوشته‌ها

فیبروم

فیبروم یا فیبروما چیست؟

/
فیبروم یا فیبروما به طور معمول تومور فیبروئید یا فیبروم خوش خیم اس…
تومور استرومایی

تومور استرومایی دستگاه گوارش

/
تومور استرومایی دستگاه گوارش (GISTs) سرطان های غیرمعمولی هستن…
سرطان تخمدان آزمایشگاه مایسا

تومور یا سرطان اپیتلیال

/
سرطان اپیتلیال : تومورهای اپیتلیال تخمدان از سلول هایی که سطح خ…
سرطان تخمدان زنان

سرطان تخمدان

/
سرطان تخمدان نوعی سرطان است که از تخمدان در زنان شروع می‌شود…