نوشته‌ها

آزمایش AFP

آزمایش AFP

/
آزمایش AFP  یا آلفا فتوپروتئین یک آزمایش غربالگری است که معمولاً بین هف…
تشخیص سرطان کبد

روش تشخیص سرطان کبد

/
سرطان هپاتوسلولار یا سرطان کبد با آزمایشات معمول خون قاب…