خدمات کلینیکال

آزمایشگاه پزشکی یا آزمایشگاه بالینی، آزمایشگاهی است که در آن آزمایشگاه های آسیب شناسی بالینی روی نمونه‌های بالینی انجام می شود تا اطلاعاتی در مورد سلامتی بیمار برای کمک به تشخیص ، درمان و پیشگیری از بیماری بدست آید.

آزمایشگاه‌های پزشکی از نظر اندازه و پیچیدگی متفاوت هستند و بنابراین انواع خدمات آزمایشی را ارائه می دهند. اما خدمات جامع تر را می توان در بیمارستان‌های مراقبت حاد و مراکز پزشکی یافت ، جایی که ۷۰٪ از تصمیمات بالینی مبتنی بر آزمایشات آزمایشگاهی است.

آسیب شناسی بالینی یک تخصص پزشکی است که در خدمات کلینیکال آزمایشگاه با استفاده از ابزارهای شیمی ، میکروبیولوژی ، خون شناسی و آسیب شناسی مولکولی ، با تشخیص آزمایشگاهی مایعات بدن مانند: خون ، ادرار و هموژنات های بافتی یا عصاره‌های آن سروکار دارد.

آسیب شناسی بالینی اصطلاحی است که در ایالات متحده ، انگلیس ، ایرلند ، بسیاری از کشورها مانند پرتغال ، برزیل ، ایتالیا ، ژاپن و پرو به کار رفته است.

آسیب شناسان بالینی در آزمایشگاه می‌بایست پزشک باشد و ابزار کار آنها شامل: میکروسکوپ ها ، آنالایزرها ، نوارها ، دستگاه های سانتریفیوژ و غیره است.

انواع خدمات کلینیکال و آسیب شناسی در آزمایشگاه مایسا عبارت است از:

۱- آزمایش بالینی

۲- آزمایش ژنتیک مولکولی

۳- آزمایش پاتولوژی

لیست آزمایش ها:

 • Phlebotomy
 • Histology
 • Therapeutic Drug Monitoring
 • Immunhistochemistry
 • Drugs of Abuse Testing
 • Immunohematology
 • Hematology
 • Endocrinilogy
 • Microbilogy
 • Mycology
 • Clinical Chemistry
 • Parasitoogy
 • Biological and Environmental Testing
 • Serology
 • Cytology
 • Molecular Diagnostics
 • Cytogenetics
 • Sjpecial Studies upon request
 • Diagnostic testing for disorders of Amino Acid and organic acid metabolis

ویکی پدیا